Aktualności

Aktualności

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009, z sukcesem dobiegł końca!

W dniach 7 – 8 kwietnia 2022 r. w Pałacu Mierzęcin koło Dobiegniewa odbyła się konferencja zamykająca projekt LIFE13 NAT/PL/000009, LIFEDrawaPL realizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Projekt LIFE13 NAT/PL/000009, z sukcesem dobiegł końca!

Zrealizowany z sukcesem Projekt, w którym mieliśmy przyjemność być jednym z Wykonawców, w dużym skrócie pisząc, miał na celu poprawę stanu ekologicznego w rzekach Drawa, Radew oraz Grabowa.

 

Do najważniejszych zrealizowanych w ramach Projektu zadań zalicza się:

  • przywrócenie naturalnych elementów morfologicznych koryt rzecznych

  • budowę tarlisk dla ryb i minogów

  • udrożnienie koryt rzecznych poprzez przebudowę kilku budowli hydrotechnicznych w zlewni rzeki Drawy

Skromnym wkładem KOMES WATER Sp. z o.o. w zadaniu było zaprojektowanie bariery kierującej migrujące organizmy rzeczne poza strefę niebezpieczną w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie. Wykonaliśmy kompletną dokumentację projektową na którą składały się:

  • czynności przygotowawcze: inwentaryzacja terenu, badania geotechniczne i pomiary geodezyjne

  • koncepcja wstępna rozwiązania elementów mechanicznych oraz budowlanych bariery

  • wnioski o warunki zabudowy i przyłączenia

  • wnioski o uzyskanie decyzji wodnoprawnej, w tym operat wodnoprawny

  • projekt budowlany i wykonawczy posadowienia konstrukcji mocujących barierę,

  • projekt mechaniczny wykonawczy elementów bariery wraz systemem rozkładania i zwijania bariery, systemu składowania bariery po zwinięciu,

  • specyfikacje techniczne, przedmiar i kosztorys inwestorski,

Kilka miesięcy ciekawej i wymagającej pracy :)

Poniżej prezentujemy film podsumowujący zadania wykonane w ramach projektu w latach 2014-2022. Dla niecierpliwych szczególnie polecamy fragment od 2.27 do 6.00.

Jesteś zainteresowany naszą usługą?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie, przedstawimy ofertę
napisz do nas lub zadzwoń +48 507 321 139 - wnioski retencja