Aktualności

Aktualności

POLATANE….DJI MATRICE W AKCJI NA TORFOWISKU

W połowie maja naszym flagowym bezzałogowcem DJI MATRICE 210 V2 RTK dokonaliśmy, pierwszego z kilku zaplanowanych, oblotów nad terenem kopalni torfu należącej do naszego Klienta. Wykorzystując zamontowaną na pokładzie kamerę multispektralną MICASENSE RED EDGE MX podjęliśmy próbę weryfikacji wpływu poprawności eksploatacji sieci rowów i urządzeń melioracyjnych w okolicy kopalni na poziom wilgotności terenów podlegających i przewidzianych do eksploatacji.
POLATANE….DJI MATRICE W AKCJI NA TORFOWISKU


Planujemy naloty okresowe w porze suchej oraz po opadach. Poniżej kilka przedstawiamy kilka faktów technicznych:
•    Warunki oświetleniowe – dobre (pojedyncze zachmurzenia)
•    Model kamery – RedEdge MX
•    Obszar nalotu – kopalnia torfu ~24,5 ha
•    Uzyskany piksel terenowy – GSD = 5,53 cm
•    Pokrycie podłużne – 75%
•    Pokrycie poprzeczne – 60%
•    Czas lotu – ~20 min
•    Wysokość lotu – 80m 
Przed rozpoczęciem lotu wykonano kalibrację czujników światła poprzez pomiar na dedykowanym panelu odbić dla każdego z kanałów kamery multispetralnej. Po połączeniu trzech pasm spektralnych (Red, Green, Blue) w jeden raster otrzymaliśmy barwną mapę terenu.

Barwna mapa terenu

Pierwsze wnioski są bardzo ciekawe, poniżej przedstawiamy kilka istotnych, wykorzystanych do identyfikacji terenu indeksów wegetacyjnych

CIR (Color Infrared)
Warstwa CIR jest kompozycją 3 widm spektralnych: bliskiej podczerwieni, czerwonego i zielonego. Wykorzystywana jest do oceny zdrowia roślin, identyfikowania zbiorników wodnych, zmienności wilgotności oraz oceny składu gleby. Na opracowanej mapie w południowo-zachodniej części kopalni widać miejsca występowania wilgotniejszej gleby. 

Warstwa CIR

NDVI
Wskaźnik pozwalający określić różnice nawodnienia gleby, stan rozwojowy oraz kondycję roślinności. Wskaźnik przyjmuje maksymalne wartości od -1 do 1. NDVI koreluje z chlorofilem, który z kolei koreluje ze zdrowiem roślin. Wysoka wartość wskaźnika odpowiada terenom pokrytym bujną roślinnością o dobrej kondycji, natomiast wartości poniżej 0,5 wskazują na słaby wigor i potencjał roślin. W analizowanym przykładzie torfowiska można wyznaczyć części obszaru (centralną, południową oraz południowo wschodnią) które cechują się dobrym uwilgotnieniem gleby. Części rowów występujących na działce objętej opracowaniem wykazują niskie wskaźniki, ze względu na słabe odbijanie światła przez taflę wody. Miejsca o wysokim wskaźniku na rowach, to miejsca zeutrofizowane – porośnięte roślinnością.
 

Wskaźnik NDVI

GNDVI
Zmodyfikowana wersja algorytmu NDVI, który łączy światło zielone i NIR, aby lepiej wskazywać zmienność zawartości chlorofilu w roślinności. Przydatny również do analizy niedoboru lub nadmiaru wody i azotu w uprawie. W analizowanym przykładzie, większa część torfowiska jest dobrze uwilgotniona na powierzchni. Strefy czerwone na mapie indeksu GNDVI wykazują słabe wskaźniki wegetacyjne i są to głównie powierzchnie wody, które nie odbijają odpowiednio mocno kombinacji pasm światła widzialnego.

GNDVI


NDRE
NDRE daje lepszy, głębszy wgląd w uprawy stałe lub późniejsze, ponieważ jest w stanie zmierzyć zawartość chlorofilu w dół czaszy wysokich drzew (ograniczenie NDVI – mierzy tylko korony). W tym przypadku ze względu na rozległy otwarty teren pozbawiony wysokiej roślinności, można zauważyć jak rozkłada się uwilgotnienie badanego terenu w jego głębszych warstwach. Podobnie jak w przypadku wskaźnika NDVI, obszar południowo-zachodni kopalni cechuje się większym nawodnieniem, w stosunku do pozostałej części terenu która jest zdecydowanie bardziej sucha poniżej wierzchniej warstwy.

NDRE

SAVI
Wskaźnik roślinności dostosowany do gleby. W analizowanym przykładzie, widoczna jest ostra granica pomiędzy glebą a roślinnością. Można na tej podstawie jasno określić obszary występowania roślinności.

SAVI


OSAVI
Indeks jest odporny na zmienność jasności gleby i ma zwiększoną wrażliwość na pokrywę roślinną większą niż 50%. Ten wskaźnik jest najlepiej stosowany na obszarach o stosunkowo rzadkiej roślinności. OSAVI ma współczynnik dostosowania gruntu wynoszący 0,16. Jak każdy znormalizowany wskaźnik różnicy, wartości mogą wynosić od -1 do 1. Wysokie wartości OSAVI wskazują na gęstszą, zdrowszą roślinność, podczas gdy niższe wartości wskazują na mniejszą żywotność.

 

To dopiero początek!
Możliwości identyfikacji terenów z wykorzystaniem dronów i dedykowanych kamer są przeogromne!!.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. 

biuro@komeswater.pl

Jesteś zainteresowany naszą usługą?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie, przedstawimy ofertę
napisz do nas lub zadzwoń +48 507 321 139 - wnioski retencja