Doradztwo, analizy i audyty wodne

Doradztwo, analizy i audyty wodne

Doradztwo, analizy i audyty wodne 

Wspieramy profesjonalnie, w oparciu o teoretyczną i praktyczną znajomość ustawy Prawo wodne oraz hydrauliki cieków, w zakresie efektywnego i oszczędnego gospodarowania wodą, generującego korzyści hydrauliczne i oszczędności ekonomiczne:

  • obliczanie i weryfikacja naliczanych opłat wynikających z ustawy Prawo Wodne,
  • optymalizacja kosztów,
  • koncepcje z zakresu gospodarki wodnej i wodno-ściekowej (odwadnianie, odprowadzanie wód i ścieków, bezpieczeństwo powodziowe).

Przeprowadzamy audyty wodne mające na celu wszechstronną analizę i zalecenia zmierzające do poprawy działania systemu z obiegiem wód. W audycie wodnym badane są zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi. organizacji (polityki, procedury).

Jesteś zainteresowany naszą usługą?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie, przedstawimy ofertę
napisz do nas lub zadzwoń +48 507 348 155