Aktualności

Aktualności

World Oceans Day - Chrońmy środowisko wodne dla dobra przyszłych pokoleń!

8 Czerwca obchodzimy World Oceans Day. Należy pamiętać, że bez wody życie na kuli ziemskiej nie miałoby racji bytu. Wszystkie istoty żyjące na Ziemi, zarówno zwierzęce, jak i roślinne, mają możliwość rozwijania się i ogólnego funkcjonowania dzięki właśnie wykorzystywaniu wody - jednego z głównych czynników zasilających ich organizmy.
 World Oceans Day - Chrońmy środowisko wodne dla dobra przyszłych pokoleń!

Oceany uczestniczą w niezbędnej dla życia na Ziemi produkcji tlenu. Fotosynteza mikroskopijnych roślin oceanicznych (fitoplanktonu) odpowiada za połowę wytwarzanego tlenu na całej kuli ziemskiej.  Niestety kondycja tych wielkich życiodajnych wód pogarsza się z roku na rok. Głównym problemem dla prawidłowego funkcjonowania oceanów jesteśmy właśnie my. Niemal połowa powierzchni wód oceanicznych jest mocno przekształcona poprzez niszczącą ingerencję człowieka. Ludzie przyczyniają się do zanieczyszczenia wód, nadmiernych połowów czy też zmian klimatycznych.
Każdego roku, do oceanów wyrzucana jest przerażająca ilość 13 milionów ton plastikowych odpadów, które rozkładają się od kilkuset do 1000 lat, a co gorsza, zabijają około milion ptaków i ponad 100 tysięcy zwierząt morskich rocznie! Takie zanieczyszczenia są w stanie formować się nawet w tzw. “morskie wysypiska”. Przykładem jest pływająca wyspa – Great Pacific Garbage Patch rozciągająca się w północnej części Oceanu Spokojnego pomiędzy Hawajami a Kalifornią ważąca przypuszczalnie już ponad 80 tysięcy ton! Jest to zgodnie określane mianem katastrofy ekologicznej.
Nielegalne, nieregulowane i niezgłaszane połowy (Illegal, unregulated and unreported, IUU) mocno pogarszają problem przełowienia mórz i oceanów. Rybacy, praktykujący takie połowy nie stosują się do przyjętych norm i regulacji prawnych. Nie myślą o tym, jaki wpływ mają ich działania na środowisko naturalne ani o ściśle ustalonych kwotach połowowych. Konsekwencją przełowień ryb z jednego łowiska, jest brak wystarczającej ilości dorosłych osobników, które mogłyby wydać na świat potomstwo i utrzymać zdrową populację stada.
Skutkiem rosnącego zanieczyszczenia jest zakwaszanie oceanów, które pochłaniają około ¼ uwalnianego przez nas dwutlenku węgla. Globalna średnia wartość pH na powierzchni oceanu już spadła z poziomu 8,2 w epoce przed przemysłowej do wartości 8,1 obecnie, co odpowiada wzrostowi kwasowości o około 30%. Wartości oscylujące w granicach 7,8-7,9, jakich spodziewamy się osiągnąć do roku 2100, oznaczają podwojenie się kwasowości. Jest to ogromnie alarmujące, ponieważ oznacza to, że zakwaszanie oceanów może zredukować zdolność populacji do wzrostu i odbudowy strat związanych z zaburzeniem albo stresem na każdym etapie życia osobników wodnych.

Poniżej zamieszczamy kilka istotnych informacji o oceanach, o których warto pamiętać.
OCEANY - Przeważająca część hydrosfery ziemskiej, która swym zasięgiem oblewa słonymi wodami niemalże całą kulę ziemską. Słone wody Wszechoceanu pokrywają w sumie blisko 3/4 (70,8%) globu. Oznacza to, że 97% całej wody na kuli ziemskiej znajduje się w zasięgu właśnie tych wielkich zbiorników oceanicznych. Według klasyfikacji Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej rozróżniamy 5 oceanów:

  • Pacyfik (Spokojny)

  • Atlantyk

  • Indyjski

  • Arktyczny

  • Południowy

Średnie zasolenie wód oceanicznych (czyli określenie ilości gramów soli rozpuszczonych w jednym kilogramie wody morskiej) wynosi ok. 35 ‰ (w 1kg wody znajduje się 35g soli). Natężenie zasolenia w poszczególnych częściach Oceanu Światowego zależy w dużej mierze od opadów atmosferycznych, parowania, dopływu wód powierzchniowych czy też prądów morskich.
Pamiętajmy morza i oceany pełnią kluczową rolę dla życia na Ziemi. Zrównoważona polityka połowów oraz ograniczanie emisji plastikowych odpadów jest kluczowe dla ratowania cennego ekosystemu mórz i oceanów.

Dodatkowe informacje o WOD - LINK

Jesteś zainteresowany naszą usługą?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie, przedstawimy ofertę
napisz do nas lub zadzwoń +48 507 321 139 - wnioski retencja